UFABET News : เสียหาย 5,000 ล้าน!!! สมาคมฯ วอนนายกฯ ขอคลายล็อกฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือถึง “พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ขอมาตรการผ่อนปรนในส่วนของกีฬาฟุตบอล หลังส่งผลกระทบที่ประเมินแล้วว่าจะมีความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาท

โดยในหนังสือจากทางสมาคมฯ ได้ระบุข้อความว่า

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยื่นหนังสือเรื่องขออนุมัติจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมการแข่งขัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึง นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ต่อมา ได้รับแจ้งจาก สำนักงานเลขาธิการศูนย์ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพแบบปิดยังเป็นกีฬาที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนดูจำนวนมาก มีโอกาสสัมผัสตัวหรือเกิดการแพร่เชื้อ และยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดมิให้กลับมาอีกรอบ โดยจะประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่มาตรการผ่อนปรนที่เหมาะสมต่อไป นั้น

สมาคมฯ ขอเรียนว่า การหยุดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพตามข้อกำหนดส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอลอย่างกว้างขวาง ประเมินแล้วเป็นเงินไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท สมาคมฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดมา บัดนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสำหรับประเทศไทยในห้วงเวลานี้ได้ลดลงแล้วหากได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 กำหนด สำหรับการแข่งขันฟุตบอล เชื่อว่าจะสามารถป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคได้

อนึ่ง ในการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ ต้องกำหนดตารางการแข่งขันล่วงหน้าแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบเพื่อจะได้เตรียมทีม เรียกนักกีฬาเพื่อเข้าแคมป์ทำการฝึกซ้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเข้าทำการแข่งขัน พร้อมกันนั้นต้องเตรียมสนามและสถานที่จัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานตามระเบียบการแข่งขันและตามมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ด้วย ซึ่งทางราชการสามารถเข้าทำการตรวจสอบได้ สมาคมฯ และสโมสรสมาชิก จักได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป

ดังนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของผู้เกี่ยวข้อง สมาคมฯ จึงใคร่ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาออกข้อกำหนดผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดและขอได้โปรดพิจารณาให้สมาคมฯได้ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย


ทางเข้า ufabet ลิ้งสำรอง ufabet

www.ufa108.com
www.ufadb88.com
www.ufabet.com
www.betufa.com
www.ufa6666.com
www.ufa7777.com

ฝากกดติดตาม Line Official Account Soccersig >>> Line Official Account Soccersig


Cr. ภาพ : FAThailand.org