UFABET News : มาแล้วต้องแจ้ง!!! สมาคมฯ ขอความร่วมมือสโมสรแจ้งวัน/เวลา/สถานที่กักตัว นักกีฬา-จนท.

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคและจัดระเบียบจำนวนบุคคล นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอให้สโมสรสมาชิกที่จะนำนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาวต่างชาติ กลับเข้ามาในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือสโมสรสมาชิก แจ้งรายละเอียดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่อสมาคมฯ ว่าจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเมื่อใด,จำนวนกี่คน และเข้ากักตัว ณ สถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) แห่งใด เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอล ประชาชน และประเทศไทยได้


ทางเข้า ufabet ลิ้งสำรอง ufabet

www.ufa108.com
www.ufadb88.com
www.ufabet.com
www.betufa.com
www.ufa6666.com
www.ufa7777.com

ฝากกดติดตาม Line Official Account Soccersig >>> Line Official Account Soccersig


Cr. ภาพ : FAThailand.org