UFABET News : ไทยลีกอาจได้ใช้!!! IFAB ขยายเวลากฏเปลี่ยนตัว 5 คน ถึงสิ้นฤดูกาล 2020/21

คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ (IFAB) ยืนยันว่าจะขยายระยะเวลาการใช้กฏเปลี่ยนตัวผู้เล่น 5 คน จากเ …

Read More